Producte

Kit d’antígens

Qué conté

Cada capsa conté 25 kits d’antígens, cadascun dels quals inclou casset, buffer, hisop i tub d’extracció.

Quan s’hauria de fer servir la prova d’antígens?

El Kit d’antígens SARS-CoV-2 és capaç de detectar la infecció per coronavirus tant en pacients simptomàtics com en els asimptomàtics. Està indicat en usuaris abans d’una visita, intervenció mèdica o similar, sobretot per al diagnòstic diferencial entre la grip estacional o el refredat comú amb la Covid-19. També pot utilitzar-se combinat amb el kit de serocribratge per al cribratge de col·lectius o poblacions.

Com s’utilitza

Els kits són senzills d’utilitzar. Cal recol·lectar la mostra amb l’hisop a la zona nasofaríngia o orofaríngia. Després s’agrega el contingut del buffer en el tub de plàstic i s’insereix l’hisop, girant-l’hi durant dos minuts. S’esprem el líquid de l’hisop i s’elimina d’acord amb el tractament de residus de risc biològic.

Després es tapa el tub. Immediatament, es treu el kit del sobre d’alumini i se’l situa sobre una superfície neta. S’agreguen dues gotes de la mostra del tub en el pouet del casset. S’espera quinze minuts per interpretar els resultats de la prova.

Lectura dels resultats

Passats 15 minuts es procedeix a la lectura dels resultats. Els resultats positius apareixen com una línia de color en “T”. La línia de control “C” ha de ser sempre visible. En cas contrari la prova ha de ser considerada invàlida.

Actuacions

Els resultats positius indiquen la presència d’antígens virals, però cal una correlació clínica amb l’historial del pacient i altra informació de diagnòstic per determinar l’estat de la infecció.

Els resultats negatius s’han de tractar com presumptius i no descarten la infecció per SARS-CoV-2. No s’ha d’utilitzar com l’única base per determinar tractament o decisions clíniques. Els resultats negatius han de confirmar-se amb un assaig molecular si és necessari per la gestió del pacient.

El test d’antígens ens permet saber si l’usuari del test té el virus SARS-CoV-2 present en les mucoses a la zona de la nasofaringe o orofaringe en un moment determinat, però no ens permet saber l’estat o progressió de la malaltia.

És important tenir en compte que un resultat positiu és contagiós i per tant es recomana l’aïllament preventiu tant del subjecte com del seu cercle de contactes.


Fiabilitat

El kit d’antígens de Linkcare ha estat validat clínicament amb resultats molt positius pel que fa a la seva sensibilitat i la seva especificitat, a més d’un valor predictiu negatiu del 99,8% i un valor predictiu positiu del 90%.


Certificats

Els kits compten amb tots els certificats necessaris per la seva comercialització a la Unió Europea. La sensibilitat i especificitat del producte ha estat valdides tant a Europa com a la Xina.


Productes